Hamar Kunstforening

Vil du være med som frivillig?

Meld din interesse her .

Hamar kunstforening drives av frivillige. Vi er organisert i Norske Kunstforeninger hvor vi sammen med de andre kunstforeningene i Norge er en del av landets organiserte visningsrom for kunst. 

Foreningen består av styret og ulike arbeidsgrupper som sammen jobber for å gjennomføre et spennende utstillingsprogram hvert år. Er du ny som frivillig gir vi opplæring og introduserer deg slik at du blir godt kjent med huset og medlemmene.

Meld din interesse her så vil vi kontakte deg og invitere deg med på våre aktiviteter.

Hold kontakten

Følg oss på Facebook og Instagram!