Hamar Kunstforening
Hamar Kunstforening Kirkebakken 12

Hamar kunstforening 
Kirkebakken 12
2317 Hamar

Åpningstider
(gjelder kun under utstillinger):
Torsdager: 15-18
Lørdager: 12-16
Søndager: 12-16

Søk utstillingsplass

Hamar Kunstforening arrangerer 8-10 utstillinger i året basert på innkomne søknader og invitasjoner. 

Søknad om utstillingsplass kan sendes på e-post eller pr. post. Søkeren må beskrive hvilken type utstilling som ønskes vist – kunstform, teknikker osv. Søkerens CV og 5-8 bilder av kunstverk som gir et inntrykk av utstillingen, legges ved.

Utstillingskomiteen begynner arbeidet med neste års utstillingsprogram i starten av april og har dette klart innen juli. Derfor er det ønskelig at søknader om utstillingsplass kommer tidlig på året, og søknadsfristen er 1. april hvert år.

Send søknaden til:

hamarkunstforening[at]gmail.com eller

Hamar Kunstforening,
Kirkebakken 12
2317 Hamar

Hamar Kunstforening

Søknad om utstillingsplass:

Click or drag a file to this area to upload.
Det er kun mulig å laste opp en fil. Derfor må hele din/deres søknad: Cv, prosjektbeskrivelse og bilder samles i en PDF. Maks filstørrelse: 25 MB.
Som tillegg til PDF´n kan du linke til digitalt materiale som webside, video, audio etc.
Hold kontakten

Følg oss på Facebook og Instagram!